Strokovne sekcije

V zbornici se, glede na izkazan interes članov, ustanovijo sekcije in odbori za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti.
V okviru Območne obrtne zbornice Slov.Konjice je ustanovljeno 6 sekcij, katerih namen je reševanje problematike posameznih dejavnosti. Naloge sekcij so zlasti na področju spremljanja pogojev poslovanja članov, sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov sekcij, uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in drugih institucijah, ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev, aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije, ipd.

Sekcije so:
– sekcija avtoprevoznikov
– sekcija za gostinstvo, turizem in živilske dejavnosti
– sekcija frizerjev in kozmetikov
– sekcija gradbenih dejavnosti
– sekcija elektro dejavnosti
– sekcija za šport in rekreacijo
– sekcija upokojenih obrtnikov