Predstavitev zbornice

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slov. Konjice  je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Vpisana je v register območnih obrtnih zbornic pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.