Registracija poslovnih subjektov

Aktivnosti vstopne točke VEM e-vem logona zbornici izvajamo od 1.7.2005. Preko aplikacije e-VEM na državnem portalu za poslovne subjekte opravljamo naslednje postopke za samostojne podjetnike in gospodarske družbe:

  • priglasitev samostojnega podjetnika posameznika
  • sprememba podatkov v poslovnem registru za samostojnega podjetnika posameznika
  • izbris samostojnega podjetnika posameznika (vlogo je potrebno vložiti najmanj 3 dni pred nameravanim prenehanjem!)
  • ustanovitev d.o.o., kjer se ustanovni kapital (7.500 EUR) v celoti vplača v denarju
  • posredovanje davčnih podatkov DURS ob ustanovitvi podjetja s.p. ali d.o.o.
  • prijava samostojnega podjetnika posameznika v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS ob pričetku opravljanja dejavnosti
  • prijava in odjava delavcev ter družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja pri ZZZS
  • prijava potreb po delavcih za Zavod za zaposlovanje (obrazec PD1)
  • redni izpis podatkov posameznega gospodarskega subjekta iz poslovnega registra Slovenije
  • . postopke pooblaščanja tretjih oseb za opravljanje postopkov VEM