Oglaševanje

Objave v mesečnem GLASILU

Velikost objave Cena v € – nečlani Cena v €  – člani (50 % popust)
A4 stran (zunanja) 200,00 100,00
A 4 stran 100,00 50,00
½ A 4 strani 60,00 30,00
¼ A 4 strani 40,00 20,00
Kratek oglas 20,00 10,00

Cene so v EUR brez DDV.