Javna pooblastila

Vodenje obrtnega registra kot javne knjige je naloga, ki jo zbornica na osnovi pooblastila OZS opravlja od leta 1995 dalje. V sklopu vodenja registra izvajamo naslednje naloge:

  • izdajanje, sprememba in prenehanje obrtnih dovoljenj
  • izdajanje izpiskov iz obrtnega registra
  • izdajanje potrdil o vpisu ali izpisu iz obrtnega registra.

Uporabnikom svetujemo glede ostalih vrst javnih pooblastil, ki jih izvaja OZS, kot so: pridobitev in obnova licenc za avtoprevoznike, pridobitev in potrditev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, verifikacija obratovalnic za potrebe izvajanja izobraževanja vajencev in dijakov, opravljanje mojstrskih izpitov, pridobitev potrdil o zakonitem izvajanju obrtnih dejavnosti v Sloveniji (EU potrdila). Več informacij in obrazce najdete tukaj.