Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

| 21. 2. 2018

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta poleti 2016 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev do prve polovice 2021 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

OZS kot partner sodeluje v konzorciju, ki ga vodi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in povezuje skupaj 20 partnerjev, ter v konzorciju, ki ga vodi Šolski center Kranj in povezuje 7 partnerjev.

Spletni strani obeh konzorcijev:
BIC Ljubljana: http://www.usposabljanje-mentorjev.si/
ŠČ Kranj: http://paum.sckr.si/

Javni razpis določa, da naj bi bilo v vsaki statistični regiji izvedenih vsaj 5 seminarjev, skupine so omejene na največ 20 udeležencev, skupaj pa naj bi tako pedagoško andragoško usposobljenost do konca prve polovice leta 2021 pridobilo 5000 mentorjev v podjetjih, ob upoštevanju razlik v razvitosti  vzhodne in zahodne statistične regije bo delež mentorjev iz vzhodne regije nekaj večji kot v zahodni.   Oba konzorcija sta pripravila predvidene razporede seminarjev in izvajalcev po regijah in posameznih letih. OZS je eden od partnerjev, pri razporejanju pa je uspela z načrtovanimi izvedbami seminarjev v zahodni regiji, v vzhodni pa bo njenih izvedb manj tudi zato, ker je število izvajalcev med partnerji v vzhodni regiji precej večje.

Po treh uspešnih brezplačnih PA seminarjih za mentorje  v organizaciji OZS v letu 2016 in sedem  v letu 2017, se bodo seminarji izvajali tudi v letu 2018.

 V septembru 2016 so na OZS, OOZ Kranj in OOZ Sežana uspešno stekli prvi trije brezplačni Pedagoško-andragoški seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se bodo v okviru dveh konzorcij različnih partnerjev v prihodnjih  letih izvajali po vseh regijah v Sloveniji v skladu z javnim razpisom. V letu 2017 smo uspešno izvedli sedem brezplačnih seminarjev  (OOZ Ravne na Koroškem, OOZ Škofja Loka, OOZ Črnomelj, OOZ Zagorje, OOZ Krško, OOZ Koper, OZS Ljubljana). Z izvedbami bomo nadaljevali tudi v letu 2018.

Program seminarja in gradivo za udeležence

Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje in si je  OZS uspešno prizadevala.

V javnem razpisu sta predvidena dva seminarja in sicer za mentorje dijakom in mentorje študentom višjih strokovnih šol, ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakonski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta, a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami tako za mentorje dijakov kot študentov višjih strokovnih šol. Takšna rešitev je po mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifično ciljno skupino mikro in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko hkrati izvajajo za dijake in  študente, v skladu s svojimi potrebami in možnostmi; tudi verifikacije učnih mest to specifiko potrjujejo.

Gradivo za udeležence

Oba konzorcija ste pripravila enotno in izčrpno pisno gradivo, brošuro za udeležence. Gradivo udeleženci prejemjo na seminarju.

gradivo

Termini in lokacije

OZS  bo z izvedbo seminarjev nadaljevala tudi v prihodnjih letih; za leto 2018 sta predvidena termina za izvedbo dveh seminarjev in sicer z OOZ Ajdovščina in seminar na OZS: (v marcu na OOZ  Ajdovščina in v septembru na OZS v Ljubljani). K prijavi na udeležbo seminarjev, bodo člani spodbujeni tudi z e-novicami ter v reviji Obrtnik-Podjetnik.

Izvedbe seminarjev v letu 2018:

– OOZ Ajdovščina, 12., 13. in 19. marec 2018 – prijavnica

– OZS Ljubljana, 3.,4., in 10. september 2018 – prijavnica

(oba v sklopu Konzorcija ŠC Kranj)

Zakaj na seminar?

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS  omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. Med številnimi udeleženci OZS kot do sedaj pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobe potrebno pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki meri pripravili na 4.del mojstrskega izpita.

Seminarje izvajajo tudi številni drugi izvajalci v obeh konzorcijih. Seveda se člani lahko odločijo za udeležbo na objavljenih terminih in lokacijah drugih izvajalcev na spletnih straneh obeh konzorcijev;  OZS priporoča udeležbo na  izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z  OOZ, saj imajo člani in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne informacije in storitve; tistim, ki so prijavljeni na mojstrski izpit, pa v sklopu seminarja predavatelja OZS nudita še dodatne usmeritve za 4.del mojstrskega izpita.


kategorija: Obvestila

Komentiranje je zaprto.