Finančna uprava RS začenja izvajati poostrene nadzore vulkanizerjev in avtovlek

| 27. 10. 2017

Na spletni strani http://www.fu.gov.si/ je objavljeno, da bo FURS pričela z nadzorom vulkanizerjev! Tovrstne nadzore je Finančna uprava izvajala že v preteklih letih, saj gre za sezonsko dejavnost, kjer obstoji povečano tveganje neizdajanja računov in zaposlovanja na črno. Izkušnje kažejo, da nadzorne aktivnosti pozitivno vplivajo na prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in da je kršitev iz leta v leto manj. V letu 2016 je bilo na področju dela in zaposlovanja na črno v dejavnosti opravljenih kar nekaj nadzorov, v več primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti.

Nadzor bo usmerjen predvsem na kontrolo izdajanja ter davčnega potrjevanja računov ter dela in zaposlovanja na črno. Nadzor bodo izvajali uslužbenci mobilnih oddelkov. V primeru hujših kršitev lahko Finančna uprava RS prepove opravljati dejavnost in zapečati poslovne prostore.

Med nepravilnostmi so najpogostejše naslednje:

 • neizdajanje računov in “brisanje” že evidentiranega prometa – sem se uvršča tudi:
  • izdaja večkratne kopije istega originalnega računa,
  • izdaja računa brez podatkov o izdajatelju,
  • poslovanje z gotovino – če se ne ujema z izdanimi računi in blagajniškim maksimumom,
  • neujemanje gotovine v blagajni glede na izdane račune (napitnine ne dajajte v blagajno!!!)
 • zaposlovanje – če v delavnici dela nezaposlena oseba
 • delo na črno – če opravljate dejavnost, za katero nimate obrtnega dovoljenja.
 • pri vulkanizerjih pa je mogoč tudi nadzor:
  • na področju uredb o okoljskih dajatvah, kjer je predvsem pomembno, da:
   • vodite evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi;
   • imate evidenčne liste za odpadke, ki so bili oddani;
   • imate evidenco za posamezno koledarsko leto, ki jo morate hraniti najmanj pet let;
   • in da čim bolj sprotno oddajate odpadke – za začasno shranjevanje pa morate imeti urejene prostore v skladu s predpisi;
   • zagotoviti morat tudi, da so iz odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno v vode, izločene lahke tekočine (npr: olje, bencin) s pomočjo ustreznega lovilca olj (velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje mora biti v skladu s standardom SIST EN 858-2);
   • če izpolnjujete pogoje (imate npr. odpadna olja ali 200 kg nevarnih odpadkov letno), pa morate imeti tudi načrt ravnanja z odpadki, ki zajema vse odpadke, ki nastajajo pri vašem delu (odpadna embalaža, izrabljene gume, olja in tekočine, baterije in akumulatorje, zaoljene krpe, …) in se po njem ravnati.

 

Po nam dosegljivih informacijah pa bodo nadzorovali tudi avtovleke, predvsem zaposlovanje in delo na črno (če se dejavnost registrirana in ima subjekt potrebna dovoljenja in če res opravlja dejavnost vlečne službe, torej prevoz poškodovanih vozil ali če gre za komercialni prevoz vozil, ko je potrebna licenca za prevoz blaga).

Poleg nadzora pa na izpolnjevanje davčnih obveznosti vpliva tudi vedenje potrošnikov – vsak posameznik namreč s tem, ko zahteva in vzame račun, pripomore k preprečevanju sive ekonomije ter nelojalne konkurence. Tako potrošnike pozivajo, da za vsako plačano blago ali storitev zahtevajo in vzamejo račun. Ponujajo celo sodelovanje v nagradni igri – če jim potrošniki pošljejo račune, sodelujejo tudi v nagradni igri »Vklopi razum, zahtevaj račun« in se potegujejo za 10.000 EUR nagrade.

kategorija: Razno

Komentiranje je zaprto.