RSSNerazvrščeno

Podjetniki, ki za namene dejavnosti uporabljate osebni bančni račun sporočite to svoji banki!

| 28. 6. 2018

Stari Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ZPlaSS je nadomestil Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ZPlaSSIED (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.). Določbe o registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES , se začnejo uporabljati 1.7.2018. Kot vemo, davčni predpisi od pravnih oseb in drugih oseb, […]

Več ...

Garancija SPS za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

| 21. 2. 2018

Garancije SPS za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018, garancije s subvencijo obrestne mere bodo lahko tudi letos preko SPS najemala mikro, mala in srednje velika podjetja.

Več ...

OPRAVLJANJE ČEZMEJNIH STORITEV V AVSTRIJI

| 13. 2. 2018

Po 1.5.2011 slovenski državljani in državljani držav EU, ki so leta 2004 pristopile k EU, za začasno opravljanje storitev z napotenimi delavci v Avstriji ne potrebujejo dovoljenj za delo. Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske storitve ter storitve prostih poklicev, ki jih državljan članice EU/EGP ali pravna oseba s sedežem v državi članici EU/EGP opravlja […]

Več ...

OBVEZNOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV GLEDE VPISA IN VODENJA PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH

| 10. 11. 2017

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. […]

Več ...

Izdaja obrazca A1

| 12. 10. 2017

Od 1.10.2017 naprej je za obravnavo in vodenje postopka izdaje obrazca A1 (priznavanje zakonodaje in sočasne zaposlitve, tudi za izdajo listin za voznike v mednarodnem prometu) pristojna Območna enota Maribor. Vloge še naprej lahko oddate na vašem lokalno pristojnem ZZZS, ki pa jo bo posredoval naprej v MB. Lahko pa tudi sami posredujete vlogo na:   […]

Več ...

C2B Consultancy2Business

| 25. 8. 2017

Spoštovani! Vljudno vabljeni na dogodek: C2B Consultancy2Business september 2017,  od 10:00 – 17:00, Celje sejem MOS 2017, dvorana C1 (prostor Sekcije kovinarjev in Sekcije plastičarjev)   Na razstavnem prostoru Sekcije kovinarjev in Sekcije plastičarjev pri OZS bo 15.09.2017 med 10.00 in 17.00 potekalo brezplačno svetovanje o ugotavljanju skladnosti in trženju tehnično zahtevnejših proizvodov na evropskem […]

Več ...

Predlagane spremembe na trgu dela

| 23. 11. 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. Spremembe izhajajo iz analiz stanja na trgu dela, predlogov socialnih partnerjev in strokovnih ter izvajalskih institucij. Z namenom zagotavljanja kakovostnih delovnih mest, ki zaposlenim nudijo […]

Več ...